Phone: 0-2949-7851-55 Fax : 0-2949-7850 Mail: contact@tgssecure.com

16 Jun 2014

งาน รปภ. กับ AEC จะเป็นอย่างไร

 

เราต้องเข้าใจก่อนว่า AEC. มาอย่างไร ประกอบด้วยอะไร แล้วมีวัตถุประสงค์อย่างไร AEC ย่อมาจาก ASEAN ECONOMIC COMMUNITY
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน การค้าเสรีอาเซียนประกอบด้วยชาติสมาชิก 10 ประเทศ

 • ประเทศบรูไน
 • ประเทศมาเลเซีย
 • ประเทศอินโดนีเซีย
 • ประเทศสิงคโปร์
 • ประเทศกัมพูชา
 • ประเทศเวียดนาม
 • ประเทศลาว
 • ประเทศฟิลิปปินส์
 • ประเทศเมียนมาร์ ( พม่า )
 • ประเทศไทย


เป็นการทำข้อตกลงของประเทศดังกล่าวข้างต้น เพื่อเปิดการค้าเสรี โดยมีกำหนดเดิม คือ 1 มกราคม 2558 หรือ 1 January 2015 แต่ได้มีการเปลี่ยนแปลงใหม่เป็น ภายในปี 2558 ( ค.ศ. 2015 ) คือ ภายใน 31 ธันวาคม 2558 ( 31 December 2015 ) มีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสค้าขายกันอย่างเสรี แต่ก็มีอาชีพเฉพาะอาชีพเท่านั้นที่เปิดให้ประชาชน AEC. ได้เข้ามาประกอบอาชีพ และเป็นอาชีพที่ได้มาตรฐานและได้รับการรับรองให้สามารถไปทำงานต่างๆใน AEC. ได้ ซึ่งมีจำนวน 8 อาชีพประกอบด้วย

 • แพทย์ (Medical practitioners.)
 • ทันตแพทย์ (Dental practitioners.)
 • พยาบาล (Nursing Services.)
 • พนักงานบัญชี (Accountancy Services.)
 • สถาปนิก (Architectural Services.)
 • วิศวกร ( Engineering Services.)
 • นักสำรวจ (Surveying Qualifications.)
 • บุคลากรวิชาชีพทางการท่องเที่ยวและการเกษตร (Personnel And Agricultural professionals.)


กล่าวโดยสรุปย่อๆว่า AEC. จะมาหรือไม่มาก็ไม่มีผลกระทบกับ รปภ. แต่อย่างไร เพราะหาก AEC. เข้ามาก็จะเพิ่มงานให้ รปภ. เป็นจำนวนมาก เนื่องจากปัจจุบัน รปภ. ก็ขาดแคลนแรงงานเป็นจำนวนมากอยู่แล้ว ดังนั้น บริษัท รปภ. จึงต้องรักษามาตรฐานให้มีมากขึ้น กล่าวง่ายๆคือการแข่งขันกันเอง โดยการให้บริการลูกค้าดีกว่ากัน

Last modified on Wednesday, 13 January 2016 03:45

About TGS

TGS เรามีประสบการณ์ที่สามารถ แนะนำมาตรการรักษาความปลอดภัยการปกป้องบุคคลและสินทรัพย์เราสามารถประยุกต์ ใช้กลยุทธ์การรักษาความปลอดภัยให้มีประสิทธิ ภาพและช่วยพัฒนานโยบายการรักษาความปลอดภัยพร้อม ทั้งจัดทำขั้นตอน คู่มือและแนวทางที่จะตอบสนองความต้องการของท่าน

"Shift Security to The Future "

 

ขอใบเสนอราคา

บริษัท ทีจีเอส ซีเคียว โซลูชั่นส์ จำกัด
140 ถ.รามอินทรา แขวงคันนายาว
เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230
Tel. 0-2949-7851-55
Fax: 0-2949-7850
Mobile: 09-1909-1888

Industries We Served

โรงงานอุตสาหกรรมและการผลิต
ธนาคาร/สถาบันการเงิน
การบิน
และการขนส่ง
สถาบันการศึกษา
ห้างสรรพสินค้า
สถานพยาบาล

โรงแรม /ที่พัก
สถานบันเทิง
ธุรกิจค้าปลีก
สนามกอล์ฟ

ที่อยู่อาศัย

Contact Our

Find A Job
Get Quotation
Request Service

ช่องทางติดต่อ

 

JoomShaper