Phone: 0-2949-7851-55 Fax : 0-2949-7850 Mail: contact@tgssecure.com

เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของ ทีจีเอส

 

เมื่อลูกค้าตัดสินใจเลือกทีจีเอสเป็นบริษัทที่ให้บริการดูแลรักษาความปลอดภัยแล้ว ลูกค้าจะได้รับการดูแลเป็นอย่างดีผ่านเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของทีจีเอส ที่ได้รับการฝึกอบรมเพื่อการให้บริการที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งคอยให้บริการลูกค้าตลอด 24 ชม.

เพราะทีจีเอส เข้าใจและตระหนักเป็นอย่างดีในเรื่องการแต่งกายและพฤติกรรมของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยขณะปฏิบัติหน้าที่เพราะนั่นคือความพึงพอใจของลูกค้าที่จะมีต่อทีจีเอสก็ให้ความสำคัญในการเตรียมความพร้อมและพัฒนาบุคลากรของทีจีเอสให้มีประสิทธิภาพก่อนจะเริ่มปฏิบัติงานในหน่วยงานของลูกค้า

คุณสมบัติ รปภ.

คุณสมบัติพนักงานรักษาความปลอดภัย
1. ชายไทยอายุตั้งแต่ 20 45 ปี
2. ความสูง 165 ซม. หรือมีความเหมาะสม
3. มีความรับผิดชอบปฏิบัติตามระเบียบวินัยของบริษัท ฯ
4. เคยผ่านงานที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์ หรือผ่านการฝึกเป็นทหารมาก่อน
5. ต้องมีประวัติการทำงานที่ดี ไม่มีประวัติในทางที่เสื่อมเสีย และสามารถตรวจสอบได้
6. มีโทรศัพท์มือถือ / เบอร์บ้าน ที่สามารถติดต่อได้ตลอด 24 ชม.
7. ต้องพูด อ่าน เขียน ภาษาไทยได้เป็นอย่างดี ซึ่งจะต้องเขียนรายงานการปฏิบัติงานรายวันได้

ลักษณะของเจ้าหน้าที่ รปภ. ขณะปฏิบัติหน้าที่
1. เจ้าหน้า รปภ. ของเราต้องสวมใส่เครื่องแบบตามที่บริษัทฯ กำหนด และดูสะอาดเรียบร้อย ในขณะปฏิบัติหน้าที่
2. ต้องสวมรองเท้าหนังสีดำ ถุงเท้าสีดำ และดูต้องสะอาดเรียบร้อย
3. เจ้าหน้าที่ รปภ. ของเราต้องไว้ผมทรงสุภาพเท่านั้น
4. ต้องพกบัตรเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยในขณะปฏิบัติหน้าที่


ระเบียบปฏิบัติงาน :

เจ้าหน้าที่ รปภ.ของเราต้องปฏิบัติหน้าที่ภายใต้ กฏระเบียบ ของบริษัทฯ / ผู้ว่าจ้าง ซึ่งมีรายละเอียดังต่อไปนี้ :

 

  • ห้ามพกพาสารเสพยติดทุกชนิด หรือเป็นผู้เสพย์สารเสพติดและเครื่องดื่มแฮลกอฮอล ในขณะปฏิบัติหน้าที่
  • ห้ามนำญาติ เพื่อน คนรู้จัก และคนใกล้ชิด เข้ามาในบริเวณหน่วยงานในขณะปฏิบัติหน้าที่
  • ห้ามออกจากหน่วยงานที่ปฏิบัติหน้าที่ ก่อนได้รับอนุญาต
  • ในกรณีที่ต้องการลา หรือมาสาย จะต้องโทรแจ้งกับฝ่ายปฏิบัติการโดยทันที เพื่อรอการส่งเจ้าหนัาที่ รปภ. เข้าไปปฏิบัติหน้าที่แทน
  • ในขณะปฏิบัติหน้าที่ เจ้าหน้าที่ รปภ. ต้องไม่หลับหรือสัปงก และต้องตื่นตัวตลอดเวลา
  • เจ้าหน้าที่ รปภ. ทุกคนต้องศึกษาคู่มือ และทำรายงาน หรือ บันทึกการปฏิบัติหน้าที่ทุกวัน เพื่อรายงานต่อหน่วยงาน


เครื่องมือและอุปกรณ์ที่จำเป็น :

อุปกรณ์ทั้งหมดของเจ้าหน้าที่ รปภ. : ไฟฉาย , วิทยุสื่อสาร, ปากกา, สมุดลงเวลา / บันทึกเหตุการณ์ , Guard Scan, กระบองไฟ, ชุดจราจร.

About TGS

TGS เรามีประสบการณ์ที่สามารถ แนะนำมาตรการรักษาความปลอดภัยการปกป้องบุคคลและสินทรัพย์เราสามารถประยุกต์ ใช้กลยุทธ์การรักษาความปลอดภัยให้มีประสิทธิ ภาพและช่วยพัฒนานโยบายการรักษาความปลอดภัยพร้อม ทั้งจัดทำขั้นตอน คู่มือและแนวทางที่จะตอบสนองความต้องการของท่าน

"Shift Security to The Future "

 

ขอใบเสนอราคา

บริษัท ทีจีเอส ซีเคียว โซลูชั่นส์ จำกัด
140 ถ.รามอินทรา แขวงคันนายาว
เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230
Tel. 0-2949-7851-55
Fax: 0-2949-7850
Mobile: 09-1909-1888

Industries We Served

โรงงานอุตสาหกรรมและการผลิต
ธนาคาร/สถาบันการเงิน
การบิน
และการขนส่ง
สถาบันการศึกษา
ห้างสรรพสินค้า
สถานพยาบาล

โรงแรม /ที่พัก
สถานบันเทิง
ธุรกิจค้าปลีก
สนามกอล์ฟ

ที่อยู่อาศัย

Contact Our

Find A Job
Get Quotation
Request Service

ช่องทางติดต่อ

 

JoomShaper