Phone: 0-2949-7851-55 Fax : 0-2949-7850 Mail: contact@tgssecure.com

การคัดสรร บุคลากร และคุณสมบัติ รปภ.

 


ขั้นตอนในการคัดสรรบุคลากร

 1. กรอกใบสมัคร
 2. สัมภาษณ์เบื้องต้น
  • ตรวจสอบความถูกต้องของใบสมัคร
  • ทดสอบทักษะเรื่องการเขียนและการพูด
  • ตรวจสอบประวัติที่ผ่านมา รวมทั้งประวัติอาชญากรรม
 3. สัมภาษณ์ครั้งที่ 2 โดยหัวหน้างาน / สายตรวจที่ดูแลรับผิดชอบ
 4. ตรวจสอบข้อมูลใบอนุญาตขับขี่ ในกรณีที่เป็นพนักงานสายตรวจ หรือต้องใช้ยานพาหนะ
 5. ตรวจสอบประวัติการใช้สารเสพติด
 6. ชี้แจงเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่การทำงาน และระเบียบปฏิบัติ
 7. กำหนดตำแหน่งการปฏิบัติงานตามคุณสมบัติและความเหมาะสม
 8. เข้ารับการฝึกอบรมทั้งภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติตามที่บริษัทฯ กำหนด
 9. จัดหาหน่วยงานที่เหมาะสมสำหรับการปฏิบัติงานจริง
 10. ปฏิบัติงานจริง


คุณสมบัติ รปภ.

คุณสมบัติพนักงานรักษาความปลอดภัย
1. ชายไทยอายุตั้งแต่ 20 45 ปี
2. ความสูง 165 ซม. หรือมีความเหมาะสม
3. มีความรับผิดชอบปฏิบัติตามระเบียบวินัยของบริษัท ฯ
4. เคยผ่านงานที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์ หรือผ่านการฝึกเป็นทหารมาก่อน
5. ต้องมีประวัติการทำงานที่ดี ไม่มีประวัติในทางที่เสื่อมเสีย และสามารถตรวจสอบได้
6. มีโทรศัพท์มือถือ / เบอร์บ้าน ที่สามารถติดต่อได้ตลอด 24 ชม.
7. ต้องพูด อ่าน เขียน ภาษาไทยได้เป็นอย่างดี ซึ่งจะต้องเขียนรายงานการปฏิบัติงานรายวันได้

ลักษณะของเจ้าหน้าที่ รปภ. ขณะปฏิบัติหน้าที่
1. เจ้าหน้า รปภ. ของเราต้องสวมใส่เครื่องแบบตามที่บริษัทฯ กำหนด และดูสะอาดเรียบร้อย ในขณะปฏิบัติหน้าที่
2. ต้องสวมรองเท้าหนังสีดำ ถุงเท้าสีดำ และดูต้องสะอาดเรียบร้อย
3. เจ้าหน้าที่ รปภ. ของเราต้องไว้ผมทรงสุภาพเท่านั้น
4. ต้องพกบัตรเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยในขณะปฏิบัติหน้าที่

APPEARANCE - WHEN ON DUTY:

 • Security uniforms must always be worn pressed and clean when on duty.
 • Shined black shoes, black socks, and plain buckle belt with a plain buckle must be worn.
 • Our guards must be neat, well groomed and have their hair well trimmed.
 • They all must be photographed and issued an identification card which must be worn at all time while on duty.


แหล่งที่มาของบุคลากร
1. รปภ. เดิมที่มีอยู่แล้ว แต่คัดเลือกให้ได้ตามคุณสมบัติ
2. การจ้างค่าแรงสูงกว่า เพื่อจะมี รปภ.ย้ายเข้ามาสมัคร ทำให้มีโอกาสในการคัดเลือกมาก
3. ตามสายการจัดหางานที่บริษัท ฯ วางใจ

About TGS

TGS เรามีประสบการณ์ที่สามารถ แนะนำมาตรการรักษาความปลอดภัยการปกป้องบุคคลและสินทรัพย์เราสามารถประยุกต์ ใช้กลยุทธ์การรักษาความปลอดภัยให้มีประสิทธิ ภาพและช่วยพัฒนานโยบายการรักษาความปลอดภัยพร้อม ทั้งจัดทำขั้นตอน คู่มือและแนวทางที่จะตอบสนองความต้องการของท่าน

"Shift Security to The Future "

 

ขอใบเสนอราคา

บริษัท ทีจีเอส ซีเคียว โซลูชั่นส์ จำกัด
140 ถ.รามอินทรา แขวงคันนายาว
เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230
Tel. 0-2949-7851-55
Fax: 0-2949-7850
Mobile: 09-1909-1888

Industries We Served

โรงงานอุตสาหกรรมและการผลิต
ธนาคาร/สถาบันการเงิน
การบิน
และการขนส่ง
สถาบันการศึกษา
ห้างสรรพสินค้า
สถานพยาบาล

โรงแรม /ที่พัก
สถานบันเทิง
ธุรกิจค้าปลีก
สนามกอล์ฟ

ที่อยู่อาศัย

Contact Our

Find A Job
Get Quotation
Request Service

ช่องทางติดต่อ

 

JoomShaper