Phone: 0-2949-7851-55 Fax : 0-2949-7850 Mail: contact@tgssecure.com

มาตรฐานการฝึกอบรมบุคลากร

 

มาตรฐานการฝึกอบรมบุคลากร

เรามีมาตรฐานในการให้ การฝึกอบรมที่ดี ให้กับเจ้าหน้าที่ รปภ. และสายตรวจของเรา เพราะเราเชื่อว่าการฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ เป็นการเตรียมความพร้อมให้เจ้าหน้าที่ของเราสำหรับสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้น จริง สิ่งสำคัญของการคัดเลือกบุคคลที่มีคุณภาพสูงสุดคือการที่มีสัญชาตญาณที่ดี สำหรับการทำงานด้านรักษาความปลอดภัย เป็นหนึ่งในนโยบายที่เราให้ความมั่นใจกับลูกค้า และยังมีการพัฒนาความสามารถขั้นพื้นฐานผ่านการฝึกอบรมที่มีคุณภาพและมาตรฐาน ที่ดีอย่างต่อเนื่องอีกด้วย

พนักงานรักษาความปลอดภัย
1. ฝึกอบรมภาคทฤษฎีงานรักษาความปลอดภัย 3 วัน

 • กฏระเบียบการปฏิบัติงาน วินัย ข้อบังคับ บทลงโทษ
 • ทฤษฎีการดับเพลิง
 • ทฤษฎีการสังเกตุการณ์ เทคนิคการตรวจสอบต่าง ๆ

2. ฝึกอบรมภาคปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัย 3 วัน

 • ฝึกดับเพลิง
 • การให้สัญญาณจราจร ,
 • การทำความเคารพ
 • เทคนิคการต่อสู้ป้องกันตัว

3. อบรมระเบียบ ก่อนการปฏิบัติหน้าที่แต่ละหน่วยงาน (ตามประเภทของธุรกิจ)
4. ประเมินผลการฝึกอบรม และจัดสรรบุคลากรให้เหมาะสมกับงาน


หัวหน้า พนักงานรักษาความปลอดภัย
1. ฝึกอบรมภาคทฤษฎีงานรักษาความปลอดภัย 3 วัน

2. ฝึกอบรมภาคปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัย 3 วัน

 • ฝึกดับเพลิง
 • การให้สัญญาณจราจร ,
 • การทำความเคารพ
 • เทคนิคการต่อสู้ป้องกันตัว

3. อบรมระเบียบ ก่อนการปฏิบัติหน้าที่แต่ละหน่วยงาน (ตามประเภทของธุรกิจ)
4. ประเมินผลการฝึกอบรม และจัดสรรบุคลากรให้เหมาะสมกับงาน
5. อบรมความรู้เกี่ยวกับการเป็นหัวหน้าชุด การควบคุม สั่งการ รายงานผล ต่อบริษัทฯ

สำหรับพนักงานรักษาความปลอดภัยทุกคนของทีจีเอส จะได้รับการฝึกอบรมทักษะและความรู้ใหม่ๆ อยู่อย่างต่อเนื่อง โดยปกติแล้วจะมีการฝึกอบรมทุกๆ 3-6 เดือน ซึ่งจะเป็นการเพิ่มประสบการณ์, ความรู้ใหม่ และกฏหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ทันกับยุคปัจจุบัน และสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นที่ยอมรับของหน่วยงาน.

About TGS

TGS เรามีประสบการณ์ที่สามารถ แนะนำมาตรการรักษาความปลอดภัยการปกป้องบุคคลและสินทรัพย์เราสามารถประยุกต์ ใช้กลยุทธ์การรักษาความปลอดภัยให้มีประสิทธิ ภาพและช่วยพัฒนานโยบายการรักษาความปลอดภัยพร้อม ทั้งจัดทำขั้นตอน คู่มือและแนวทางที่จะตอบสนองความต้องการของท่าน

"Shift Security to The Future "

 

ขอใบเสนอราคา

บริษัท ทีจีเอส ซีเคียว โซลูชั่นส์ จำกัด
140 ถ.รามอินทรา แขวงคันนายาว
เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230
Tel. 0-2949-7851-55
Fax: 0-2949-7850
Mobile: 09-1909-1888

Industries We Served

โรงงานอุตสาหกรรมและการผลิต
ธนาคาร/สถาบันการเงิน
การบิน
และการขนส่ง
สถาบันการศึกษา
ห้างสรรพสินค้า
สถานพยาบาล

โรงแรม /ที่พัก
สถานบันเทิง
ธุรกิจค้าปลีก
สนามกอล์ฟ

ที่อยู่อาศัย

Contact Our

Find A Job
Get Quotation
Request Service

ช่องทางติดต่อ

 

JoomShaper