Phone: 0-2949-7851-55 Fax : 0-2949-7850 Mail: contact@tgssecure.com

พรบ.ใหม่ ใครได้ ประโยชน์

พรบ.ฉบับใหม่ใครได้ประโยชน์

หลังที่เป็นที่ถกเถียงกันมาสักระยะสำหรับ การประกาศใช้ พรบ.ฉบับใหม่ที่เกี่ยวกับการให้บริการ รปภ. และการควบคุมประสิทธิภาพการให้บริการ ถึงวันนี้เราคงต้องเดินหน้ากันต่อไปเพื่อเตรียมพร้อม และวางแผนการทำงานที่ต้องหนักขึ้นกว่าเดิม จากที่ผ่านมาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมถึงผู้ประกอบการก็ได้ตั้งวงเสวนาก เพื่อคลายข้อสงสัยและต้องการคำอธิบายจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พรบ.ฉบับนี้ และถึงวันนี้ พรบ.ฉบับใหม่ก็พร้อมจะบังคับใช้ช่วงเดือนมีนาคม 2559 นั่นก็หมายถึง ผู้ประกอบการด้านธุรกิจรักษาความปลอดภัยทุกบริษัทฯ ก็ต้องปฏิบัติตาม พรบ. ทันที และบทความนี้ก็จะขออธิบายข้อดีและผลประโยชน์ต่างๆ จะเกิดขึ้นกับใครมากที่สุด และถ้าเราจะย้อนถอยหลังไปในอดีต เราเองก็คงจะได้สัมผัสกับข่าวต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ การให้บริการรักษาความปลอดภัยรวมไปจนถึง จนท.รปภ. ที่สร้างข่าวและสร้างความไม่ไว้ใจให้กับผู้ใช้บริการพอสมควร และนี่ก็คงจะเป็นที่มาของการปรับปรุงและบังคับใช้อย่างจริงจัง แน่นอนว่าสาระสำคัญและเงื่อนไขต่างๆ ใน พรบ.ฉบับนี้ จะส่งต่อภาคธุรกิจที่ให้บริการรักษาความปลอดภัยมากพอสมควร ซึ่งจะเล่าในภายหลัง แต่ถ้าสำหรับผู้ใช้บริการแล้วต้องบอกว่า ได้รับประโยชน์ไปอย่างเต็มๆ ซึ่งอาจจะแยกออกเป็นประเด็นสั้นๆ ได้ดังนี้

  1. การคัดสรรบุคลากรที่ต้องเป็นไปตาม พรบ.ฯ
  2. ศูนย์ฝึกอบรมที่ต้องเป็นไปตาม พรบ.การจัดตั้งฯ
  3. ใบอนุญาต สำหรับบุคคลที่จะเป็น รปภ.

จากประเด็นดังกล่าว ธุรกิจที่ให้บริการ รปภ. ก็คงต้องมาวางแผนการทำงานกันใหม่เกือบทั้งระบบ เพื่อปรับตัวให้เข้ากับ พรบ.ฯ ฉบับใหม่ เริ่มที่การคัดสรรบุคลากรที่เข้ามาเป็น รปภ.คุณสมบัติเบื้องต้นต้องเป็นไปตาม พรบ.ฯ กำหนด ซึ่งอย่างน้อยๆ ก็ต้องมีวุฒิ ม.3 ทุกนายและต้องมีประสบการณ์การทำงานมาก่อน ผลดีก็คือลูกค้าจะมี จนท.รปภ.ที่มีความรู้ ความสามารถในการพูด อ่าน เขียน มาทำหน้าที่รักษาความปลอดภัย แน่นอนว่าจะตัดปัญหาเรื่องการสื่อสารได้พอสมควรทีเดียว ที่สำคัญนอกจากการคัดเลือกบุคลากรแล้ว ก็เป็นเรื่องของการฝึกอบรม ที่ธุรกิจรักษาความปลอดภัยต้องมาคิดหาแนวทางต่อไปว่า จะจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมอย่างไร ให้เป็นไปตาม พรบ.ฯ ฉบับนี้ ซึ่งในสาระสำคัญก็ชวนปวดหัวอยู่พอสมควรเหมือนกัน เพราะ พรบ.ฯ ฉบับนี้ประกาศไว้ว่า ศูนย์ฝึกอบรมฯนั้นต้องเป็นไปตามกฏเกณฑ์ของ พรบ.ฯ เท่านั้นและต้องได้รับใบอนุญาตการจัดตั้งเป็นศูนย์ฝึกอบรมฯ ก่อน ถึงจะมีสิทธิ์ออกใบอนุญาตให้กับบุคคลจะเป็น รปภ. ได้ ซึ่งเป็นที่มาของปัญหาการถกเถียงกันในกลุ่มผู้ประกอบการและภาครัฐ ทีนี้เราลองมาดูกันที่เรื่องการฝึกอบรมกัน โดย พรบ.ฯ ฉบับนี้ได้มีสาระสำคัญที่ว่า จนท.รปภ. ทุกนายที่ปฏิบัติหน้าที่ต้องมีใบอนุญาตการเป็น รปภ. ที่รับรองโดยนายทะเบียน ตาม พรบฯ. และถ้าถามว่าความมั่นใจและประโยชน์ข้อนี้จะตกไปที่ใคร ก็คงตอบได้ไม่ยาก แน่นอนผู้ใช้บริการก็คงจะปรบมือให้กับ พรบ.ฯ ฉบับนี้ เพราะจะสร้างความมั่นใจได้มากขึ้นว่า จนท.รปภ.ที่กำลังทำหน้าที่อยู่ ณ ตอนนี้ทุกคนเป็น จนท.ที่ถูกต้องตามกฏหมายทุกนาย ว่ากันว่าใบอนุญาตฯ ให้ทำงานนั้นก็ได้มาไม่ง่ายเหมือนกัน

ทั้งหมดนี้ก็คงจะเป็นประเด็นสรุปให้เห็นภาพว่า อนาคตประเทศไทยเราจะต้องมีการยกระดับบุคลากรทางด้านรักษาความปลอดภัยให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น และก็คงจะเป็นอาชีพที่มีคุณค่ามากยิ่งขึ้น เพราะคนที่จะเข้าสู่อาชีพนี้ได้จะต้องผ่านกระบวนการต่างๆ อีกมากมาย เพื่อให้แน่ใจว่า อาชีพ รปภ. จะเป็นอาชีพที่สร้างสังคมให้น่าอยู่ต่อไป

 

About TGS

TGS เรามีประสบการณ์ที่สามารถ แนะนำมาตรการรักษาความปลอดภัยการปกป้องบุคคลและสินทรัพย์เราสามารถประยุกต์ ใช้กลยุทธ์การรักษาความปลอดภัยให้มีประสิทธิ ภาพและช่วยพัฒนานโยบายการรักษาความปลอดภัยพร้อม ทั้งจัดทำขั้นตอน คู่มือและแนวทางที่จะตอบสนองความต้องการของท่าน

"Shift Security to The Future "

 

ขอใบเสนอราคา

บริษัท ทีจีเอส ซีเคียว โซลูชั่นส์ จำกัด
140 ถ.รามอินทรา แขวงคันนายาว
เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230
Tel. 0-2949-7851-55
Fax: 0-2949-7850
Mobile: 09-1909-1888

Industries We Served

โรงงานอุตสาหกรรมและการผลิต
ธนาคาร/สถาบันการเงิน
การบิน
และการขนส่ง
สถาบันการศึกษา
ห้างสรรพสินค้า
สถานพยาบาล

โรงแรม /ที่พัก
สถานบันเทิง
ธุรกิจค้าปลีก
สนามกอล์ฟ

ที่อยู่อาศัย

Contact Our

Find A Job
Get Quotation
Request Service

ช่องทางติดต่อ

 

JoomShaper